W wielu parafiach naszej diecezji rozpoczęła się akcja kolędników misyjnych

Papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium przypomina, że Kościół jest stale „wyruszającym w drogę”, czyli ciągle jest misyjny. Ojciec św. ukazał, że w Słowie Bożym pojawia się nieustannie ten dynamizm „wyjścia”, jaki Bóg pragnie wzbudzić w wierzących. Tak też kolejno wezwanie do wyruszenia w drogę przyjął Abraham, następnie Mojżesz, który usłyszał Boże wezwanie i wyprowadził lud do Ziemi Obiecanej. I do Jeremiasza Bóg powiedział: „pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę” (Jr 1,7). Dzisiaj w wezwaniu „idźcie” są obecne nowe scenariusze i wyzwania misji ewangelizacyjnej. Dlatego w wielu parafiach naszej diecezji istnieje zwyczaj kolędowania misyjnego. Jego ideą jest nie tylko głoszenie Dobrej Nowiny o narodzinach Jezusa, ale również ukazanie polskim dzieciom, jak żyją ich rówieśnicy w krajach misyjnych. Mali misjonarze z przyparafialnych ognisk odwiedzają rodziny w swoich parafiach i dzielą się radością Bożego Narodzenia poprzez śpiew kolęd i przedstawienie scenki misyjnej. W ten właśnie sposób wychodzą oni z Ewangelią i szerzą ideę misyjną oraz zainteresowanie i entuzjazm dla misji. Zbierają również ofiary dla swoich rówieśników (kraj, dla którego zbierane są ofiary, wyznacza Sekretariat Generalny PDMD w Rzymie. W roku 2014 ofiary są zbierane dla dzieci z Indii).

img002kolędnicy z Czerskakolędnicy ze Skarszewtymawa 2

 

Dodaj komentarz


*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *