Kapłani diecezjalni

Pius XII napisał w 1957 roku encyklikę „Fidei donum” (Dar wiary), w której zaapelował do wszystkich, aby wysyłali do pracy na misjach kapłanów diecezjalnych. Są to księża, którzy po seminarium zazwyczaj idą do pracy w parafiach. Ale jeśli poczują powołanie do głoszenia Ewangelii w krajach trzeciego świata, to zostają oddelegowani na misje. Fideidoniści pochodzący z naszej diecezji:

1. ks. Wojciech Ciesielski – Zambia (2004)

2. ks. Krzysztof Mróz – Zambia (1993)

3. ks. Maciej Oparka – Zambia (2005)

4. ks. Grzegorz Paderewski  – Brazylia (2004)

5. ks. Mirosław Rietz – Brazylia (1989)

6. ks. Michał Szulc – Papua-Nowa Gwinea (2003)