Co to jest Koło Misyjne?

Celem działania Koła Misyjnego w parafii jest rozbudzenie zainteresowania misyjnego życia Kościoła wśród dzieci oraz przybliżenie im specyfiki pracy na misjach. Działalność Koła Misyjnego polega na tym, aby młodzi chrześcijanie przez swoją codzienną modlitwę i miesięczne (zwykle groszowe) ofiary zobowiązywały się do niesienia pomocy dzieciom w krajach misyjnych.

Spotkania formacyjne powinny odbywać się regularnie (np. raz w tygodniu). Animacja powinna polegać na połączeniu formacji misyjnej, modlitwy za misje oraz zabawy.  Zaproszenie gości-misjonarzy, którzy podzielą się z dziećmi swoim doświadczeniem pracy na misjach, jest pięknym uzupełnieniem pracy animatora.

Dodaj komentarz


*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *