Misyjny dzień skupienia w pelplińskim WSD


IMG_0158

Dzisiaj, 6 stycznia, zakończyliśmy dzień skupienia w naszym Seminarium. Wpisywał się on w obchody uroczystości Objawienia Pańskiego, które niesie z sobą misyjne przesłanie. Dlatego do naszego Seminarium zaprosiliśmy o. Luca’ę Bovio’ego IMC, który pełni funkcję Sekretarza Papieskiej Unii Misyjnej. Nasz Sekretariat Krajowy PUM prowadzi formację misyjną m.in. poprzez organizację Ogólnopolskiego Sympozjum Misyjnego Kleryków, pogłębianie ich wiedzy misjologicznej, organizowanie okazji do wymiany doświadczeń (dla podjęcia nowych misyjnych inicjatyw) oraz sesji misjologicznych i czuwań modlitewnych członków Unii na Jasnej Górze. Założyciel PUM o. P. Manna pisał, że być katolikiem, kapłanem, a nie włączać się w sprawy misji, znaczyłoby nie rozumieć nic z Ewangelii. Dlatego tak ważna jest w seminariach formacja misyjna, która ma uwrażliwiać na istotę Kościoła. Gdyż świat, który się otwiera, to świat, który zaskakuje swoim ubóstwem, lecz także bogactwem kultury i religijności – tak mówił, do nas kleryków, o. Luca.
Św. Maksymilian M. Kolbe powtarzał, że każdemu z ludzi Bóg wyznaczył jakieś określone posłannictwo na tym świecie, więc być może przez ten dzień skupienia, ktoś zrozumiał misję do jakiej powołuje go Bóg. Nie trzeba być misjonarzem w odległym orientalnym kraju, można być misjonarzem czynnym w swoim środowisku i odpowiadać na potrzebę świata, którą jest spotkanie z Chrystusem i wiara w Niego. Benedykt XVI pisał, że to, czego świat potrzebuje, to miłość Boga, którą trzeba nieść w pięciu częściach świata, aż po najodleglejsze wyspy.