Papieska Unia Misyjna

PAPIESKA UNIA MISYJNA

 

Założyciel PUM, Paweł Manna

Założycielem PUM jest o. Paweł Manna. Urodził się on w 1872 roku w Avellino. W wieku 19 lat wstąpił do Instytutu Misji Zagranicznych w Mediolanie. Jako kapłan przez 12 lat pracował na misjach, ale z powodu słabego zdrowia został zmuszony do powrotu do kraju. Wtedy to zaczęła się jego misja animatora misyjności Kościoła.

Podróżując po Włoszech i innych krajach Europy, postanowił rozbudzać zainteresowanie misjami wśród kapłanów, aby dzięki nim rodził się i rozwijał misyjny zapał wiernych. W 1924 r. o. Manna został przełożonym generalnym nowego Instytutu Misyjnego, który powstał z połączenia Instytutu Misji Zagranicznych w Mediolanie z instytutem o podobnej działalności w Rzymie. We współpracy z abp. Guido Conforti z Parmy, założycielem Misjonarzy Ksawerianów, powołał Unię Misyjną Duchowieństwa, którą 30 X 1916 r. zatwierdził papież Benedykt XV.

Wkrótce po śmierci o. Manny, w 1956 roku, papież Pius XII wyniósł ją do godności dzieła „papieskiego”, dlatego też odtąd jest to Papieska Unia Misyjna – obecnie już nie tylko duchowieństwa, ponieważ posoborowe Statuty PDM z 1980 r. włączają do niej również osoby świeckie pełniące funkcje duszpasterskie. Celem Unii Misyjnej była od początku formacja kapłanów-duszpasterzy w duchu misyjnej i ekumenicznej otwartości na problemy współczesnego świata, aby przez nich otwierać wszystkich wierzących na niezmierzone horyzonty misji wśród narodów.

Więcej informacji o PUM znajdziecie na: www.pum.missio.org.pl.

Jedna myśl na temat “Papieska Unia Misyjna

  1. Pingback: viagra

Dodaj komentarz


*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *