Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

PAPIESKIE DZIEŁO ROZKRZEWIANIA WIARY

Założycielka – Paulina Jaricot

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary założyła Sługa Boża Paulina Jaricot. Urodziła się w Lyonie 22 lipca 1799 roku. Dzięki bratu Fileasowi, który w seminarium św. Sulpicjusza w Paryżu przygotowywał się do pracy misyjnej w Chinach, otrzymywała informacje dotyczące misji, i przejęta dramatycznymi wiadomościami szukała sposobu rozbudzenia wśród katolików entuzjazmu dla ich wspomagania. W 1819 roku zaczęła tworzyć grupy złożone z 10 osób, z których każda starała się zachęcić do wspomagania misji inne 10 osób. Każdy członek ma obowiązek codziennej modlitwy i niewielkiej cotygodniowej ofiary. Na każdym szczeblu grupami kierują odpowiedni przewodnicy. Pierwszymi członkiniami były robotnice, a pierwsze zelatorki zostały wybrane spośród robotnic ze stowarzyszenia Wynagrodzicielek Najświętszego Serca Pana Jezusa.

3 maja 1922 r., Pius XI uczynił Dzieło Rozkrzewiania Wiary  „papieskim” i polecił wprowadzić w całym Kościele powszechnym. Papież Jan XXIII podpisał w 1963 roku dekret stwierdzający heroiczność cnót Sługi Bożej Pauliny Jaricot. Kościół zmierza więc do ogłoszenia jej błogosławioną.

Więcej informacji znajdziecie pod adresem: www.pdrw.missio.org.pl.

Dodaj komentarz


*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *