Podziękowanie za akcję „Misjonarz na post”

Drodzy Przyjaciele Misji w imieniu naszego Kleryckiego Koła Misyjnego oraz redakcji „Misyjnych Dróg” bardzo dziękuję za włączenie się w akcję „Misjonarz na post”. Dziękuję za to w imieniu misjonarek i misjonarzy, w szczególności pochodzących z naszej diecezji. Taka pomoc jest bardzo potrzebna, szczególnie w okresie poczucia samotności, czy jakichkolwiek trudów.

W tym szczególnym czasie również kilku Alumnów naszego Kleryckiego Koła Misyjnego podjęło trud duchowej adopcji misjonarza. Dla nas to kolejne wezwanie Chrystusa do tego, aby nieustannie głosić całemu światu Jego orędzie i wspierać tych, którzy poświęcają się dla Królestwa Niebieskiego. Niewątpliwie ma to wpływ na formację misyjną i krzewienie ducha misyjnego.

Musimy pamiętać, że „Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury, ponieważ, według planu Ojca, bierze swój początek z posłania Syna i z posłania Ducha Świętego”. Tak Sobór podkreśla, że sednem życia Kościoła jest Jego posłannictwo do głoszenia Słowa Bożego całej Ziemi. Kościół, jest ze swej istoty posłany do świata, aby dawać świadectwo o Zbawieniu, które przyniósł Chrystus. J. Aargaart streścił całą teologię misji w jednym zdaniu: „Misje są wzrastającą jednością”. Natomiast J. Schmitz powie, że „to nie samemu sobie służy Kościół przez misje, ale władztwu Boga i zbawieniu świata”. W ten sposób, misje zostają podniesione do rangi samego centrum Kościoła i Jego istotnej funkcji.

Wychowawczyni powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych

– Módl się za nami

Dodaj komentarz


*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *