„Na tropie świadków wiary”


IMG_3773_800x533Kleryckie Koło Misyjne przy naszym Seminarium w dniach od 17 do 19 kwietnia zorganizowało Rekolekcje Misyjne dla dzieci z Parafialnych Ognisk Misyjnych Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w naszej diecezji. Hasło przewodnie brzmiało: „Na tropie świadków wiary”. W rekolekcjach wzięło udział 150 osób. Były one niezwykłym spotkaniem dzieci i młodzieży wokół najważniejszej sprawy dla każdego chrześcijanina- głoszenia wiary w Chrystusa i świadczenia o niej. Próbowaliśmy zastanowić się nad tym, co to znaczy być świadkiem wiary. Pomogła nam w tym przede wszystkim modlitwa, ale także konferencje, spotkania w grupach, dyskusje i ciekawe zadania, które wymagały zaangażowania, współpracy i przynosiły wiele radości. Rekolekcje misyjne to piękny czas, kiedy w naszych sercach rodzi się i dojrzewa pragnienie służenia Jezusowi, dlatego spotkanie rekolekcyjne rozpoczęło się Adoracją Najświętszego Sakramentu połączoną z możliwością spowiedzi świętej w kaplicy Collegium Marianum, później klerycy przygotowali pierwszą konferencję rekolekcyjną pt. „Misyjne drogi” która wprowadziła Małych Misjonarzy w tematykę rekolekcji. Podczas konferencji uczestnicy dowiedzieli się, że upór, cierpliwość, umiejętność słuchania i promieniowanie radością to cztery cechy drogi misyjnej. Na drodze misyjnej też stają przed nimi misyjni świadkowie wiary i zachęcają ich do podjęcia planu działania, aby być Apostołem Miłości! Sobota upłynęła na dwóch konferencjach prowadzonych przez kleryków, a także pracy w małych grupach. Ponadto dzieci uczestniczyły w Mszy Świętej w kaplicy Colegium Marianum, którą sprawował w koncelebrze ks. Marcin Kunda wraz z ks. Andrzejem Szopińskim. Mali Misjonarze mieli także okazję wziąć udział w spotkaniu z wolontariuszką z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie – Małgorzatą Gliniecką, która opowiedziała dzieciom o swojej przygodzie w Zambii. Podczas rekolekcji był też czas na chwilę refleksji dla animatorów, dlatego w sobotni wieczór animatorzy mieli oni okazję wysłuchać konferencji ks. Wojciecha Niemczewskiego, który podzielił się z nami, że dobro pragnie się zawsze udzielać. Wszelkie autentyczne doświadczenie prawdy i piękna dąży samo z siebie do swego rozmnożenia i wrażliwości misyjnej wobec potrzeb innych. Dzielenie się dobrem sprawia, że ono się umacnia i rozwija. Dlatego nie ma innej drogi, jak uznanie drogi misyjnej i szukanie świadków wiary. Radosny czas rekolekcji zakończyła Msza św. w Bazylice Katedralnej.
Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczyniają się do przekazywania idei misyjnych dzieciom z naszej diecezji i nie tylko. Dziękuję za wspólną pracę na rzecz misji wszystkim Księżom, Animatorom i Klerykom.IMG_4490_800x533IMG_3427_800x533IMG_3481_800x533IMG_3726_800x533IMG_3924_800x533IMG_4109_800x533