Nowi członkowie Papieskiej Unii Misyjnej w WSD Pelplin


IMG_0261

W dniu 18 stycznia w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie odbyły się nieszpory, podczas których 10 kleryków przystąpiło do PAPIESKIEJ UNII MISYJNEJ. Nieszporom przewodniczył ks. Antoni Bączkowski, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.
Historia początków PUM sięga 1919 roku. Założona przez salwatorianina o. Pawła Mannę (1872-1952), włoskiego misjonarza, miała za zadanie : „dążyć do odnowienia gorliwości, do szerzenia wśród duchowieństwa głębszej i szerszej kultury misyjnej oraz do wzbudzenia w sercach kapłanów większej troski o zbawienie świata”. Idee o. Manny potwierdził ówcześnie sam Papież Benedykt XV, wielki propagator misji Kościoła, autor słynnego listu Apostolskiego Maximum illud z 1919r. Na znak poparcia inicjatywy, Papież ten sam wstąpił do założonego Związku Unii Misyjnej. Apelował również o powoływanie tej inicjatywy we wszystkich diecezjach. Rzeczywiście Unia bardzo szybko rozszerzała się po całej Europie. W Polsce podjęta została już w 1920r. Do chwili wybuchu II wojny światowej w 1939r. , liczba zapisanych polskich kapłanów wzrasta do ponad 10 tysięcy osób. Po delegalizacji spowodowanej decyzją władzy komunistycznej w1949r., 14 lat później, od 1963r Unia ponownie wznawia swoją działalność. Przystąpienie 10 kleryków naszego pelplińskiego Seminarium wpisuje się w szeregi 2200 Polaków, którzy obecnie należą do tej Unii.
Zgodnie z myślą inicjatora Papieskiej Unii Misyjnej, ruch wciąż ten jest potrzebny naszemu Kościołowi, gdyż chodzi o „Gorliwość” i „większa troska o zbawienie świata”. To nic innego jak wciąż to samo wyzwanie jakie kieruje do nas Chrystus. Ewangelia ma być wciąż głoszona do wszystkich wiernych Kościoła i nie tylko przez samych misjonarzy. Głównym celem PUM jest dzisiaj „pogłębianie świadomości misyjnej wśród duchownych, alumnów oraz świeckich animatorów misyjnych”. Zobowiązania do których przystąpili nasi klerycy, to włączenie się w rozszerzanie wrażliwości misyjnej na poziomie informacji, formacji i zjednoczenia.

Cały świat potrzebuje Ewangelii. Tak jak potwierdził to definitywnie Sobór Watykański II: „Kościół z natury swojej jest misyjny” czyli skierowany do wszystkich ludów. Kościół posłany jest wciąż ad gentes. (Dekret o Misyjnej działalności Kościoła, nr 2). I co ciekawe, do rozwoju misji potrzeba nie tylko – jak to przypomniał w roku 2000 bł. Jan Paweł II w liście apostolskim Novo millennio ineunte – jakieś wąskiej grupy „specjalistów”. Rozwój misji „wymaga odpowiedzialnego udziału wszystkich członków Ludu Bożego”.

Zapisy do Papieskiej Unii Misyjnej możliwe są nadal, po skontaktowaniu się z naszym Kleryckim Kołem Misyjnym (e-mail: kontakt@kolomisyjne.pl) lub bezpośrednio z o. Luca Bovio IMC Sekretarzem Krajowym Papieskiej Unii Misyjnej (e-mail: lucabovio@yahoo.it ).

Zaproszenie do zapisywania się skierowane jest szczególnie do kapłanów, osób zakonnych czy kleryków, ale również do osób świeckich.

IMG_0258 IMG_0257 IMG_0266 IMG_0277 IMG_0274 IMG_0273 IMG_0272 IMG_0271 IMG_0270 IMG_0268 IMG_0281