Kolędnicy misyjni z Koronowa


Przygotowania do kolędowania misyjnego rozpoczęliśmy w Adwencie – uczestniczyliśmy w roratach, na naszych spotkaniach poznaliśmy sytuację dzieci z Sudanu Południowego oraz przygotowaliśmy krótki program, który prezentowaliśmy, odwiedzając domy z kolędą. ’
W niedzielę 26 grudnia w strojach kolędniczych uczestniczyliśmy we Mszy Św. podczas której, ksiądz prałat – Henryk Pilacki, pobłogosławił nas na trudy kolędowania misyjnego, nastąpiło rozesłanie kolędników. Ponadto poinformował wiernych, o dniach i trasie, którą pokonamy podczas kolędowania.
Już 27 grudnia, czyli w poniedziałek dwie grupy kolędników po 4 osoby każda pod opieką dorosłych opiekunek rozpoczęły odwiedzanie domów z kolędą.
Jedną grupę kolędników stanowiły dzieci z Koła Misyjnego działającego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II, drugą dzieci ze świetlicy prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Koronowie działające przy naszej parafii. Rozpoczęliśmy odwiedziny u rodzin od najbliższej okolicy, czyli osiedla, na którym mieszkamy. Przez kolejne 2 dni byliśmy w domach i mieszkaniach położonych w różnych częściach naszego miasta.
Grupy kolędników w drugim i trzecim dniu jeszcze się powiększyły – każda 0 2 osoby. Miejscem zbiórki i zakończenia codziennych wędrówek było gościnne Gimnazjum nr 1 w Koronowie. Każdego dnia na zakończenie kolędowania czekała na nas i opiekunki gorąca herbatka.
Podczas kolędowania spotkaliśmy się z miłym przyjęciem. Obdarowywano nas słodyczami i cytrusami, składano ofiary pieniężne do puszek. A my w zamian zostawialiśmy obrazek – pamiątkę. Zdarzały się też niemiłe sytuacje, ale te były incydentalne. Czuliśmy się jak prawdziwi misjonarze. Byliśmy dumni, że możemy w ten sposób pomóc dzieciom z Sudanu Południowego i przy tej okazji także miło wspólnie spędzić czas.
Zakończenie akcji nastąpiło w dniu 6 stycznia – w święto Trzech Króli, gdzie ponownie w strojach kolędniczych uczestniczyliśmy we Mszy Św. którą sprawował ksiądz proboszcz. Podczas procesji z darami złożyliśmy zebraną ofiarę pieniężną w wysokości 620 złotych. Ksiądz prałat podziękował nam za trud, jakiego się podjęliśmy.   Podziękowanie   przekazał   także   parafianom,   którzy   nas przyjęli i złożyli ofiary.
Kolędowanie misyjne odbyło się w naszej Parafii już czwarty raz Nasi opiekunowie, jak co roku, w podziękowaniu przygotowują dla nas spotkanie podsumowujące akcję Kolędników Misyjnych w ostatnim tygodniu stycznia.

Dzieci z Koła Misyjnego działającego przy Szkołę Podstawowej nr 2
im Jana Pawła II w Koronowie wraz z opiekunką Teresą Całką oraz dzieci i młodzież ze świetlicy „U Kolpinga” wraz z opiekunkami – Ewą Boną, Karoliną Cwojdzińską, Mirosławą Pietrygą.