Wiosenne Rekolekcje Misyjne


W Pelplinie, w dniach 11-13 maja, odbyły się tradycyjne już Wiosenne Rekolekcje Misyjne dla dzieci z Kół Misyjnych zorganizowane przez Dzieło Misyjne i Kleryckie Koło Misyjne Diecezji Pelplińskiej. W tym roku przeżywaliśmy je pod hasłem „Płoń i zapalaj!”, czyli skupiliśmy się na osobie Ducha Świętego.

Dzieci poprzez konferencje i prace w grupach uczyły się tego, kim jest Duch Święty, jak może On w nas działać, a także dowiedziały się, że warto płonąć Jego ogniem miłości i dzielić się nim z drugim człowiekiem. Poznaliśmy także świętych, którzy są dla nas przykładem, jak można płonąć i zapalać drugiego człowieka do miłości Boga. Podczas tego weekendu nie zabrakło spotkań z misjonarzami. Odwiedził nas ks. Krzysztof Mróz, który pochodzi z diecezji pelplińskiej i obecnie pracuje w Zambii, a także pani Dominika Pruszczyńska, która należy do wspólnoty Domów Serca – wolontariatu misyjnego. Pani Dominika oprócz przedstawienia nam działalności Domów Serca, opowiedziała nam o swojej pracy w Indiach i Urugwaju, a także o przygotowaniach do wyjazdu na Filipiny.

Przykład tych rekolekcji, na których zgromadziło się ponad 100 osób, uświadamia nam, że Kościół żyje i gromadzi przy sobie także wielu młodych ludzi z różnych środowisk, którzy pragną Boga i dzielenia się z innymi Jego miłością.