Nowi członkowie Papieskiej Unii Misyjnej


Klerycy z pelplińskiego seminarium bardzo aktywnie włączają się w działalność misyjną. Do Papieskiej Unii Misyjnej w diecezji pelplińskiej chętnie wstępują już od 1990 r.

Również dzisiaj, w święto Ofiarowania Pańskiego i zarazem w Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, ośmiu kleryków przystąpiło do Papieskiej Unii Misyjnej, aby rozbudzać w Ludzie Bożym odpowiedzialność za powszechną misję Kościoła.

Powszechne powołanie do świętości jest ściśle związane z powszechnym powołaniem do działalności misyjnej: każdy wierny powołany jest do świętości i do działalności misyjnej (RMis 90).

Z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych Unia Misyjna Duchowieństwa jest chronologicznie ostatnia (1916), a zarazem najbardziej aktualna w swoim dążeniu do szerzenia ducha misyjnego wśród biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnic i seminarzystów. Założycielem Papieskiej Unii Misyjnej jest misjonarz, bł. o. Paweł Manna. To właśnie on zainicjował powstanie zgromadzenia kapłanów, których zadaniem jest wzbudzanie w Kościele prawdziwej pasji na rzecz misji, uczestnictwo w formacji misyjnej i przynaglanie wspólnot chrześcijańskich do współpracy w działalności ewangelizacyjnej.