Misjonarz posłaniec Ewangelii

Kleryckie Koło Misyjne, działające przy naszym Seminarium, w dniach od 21 do 23 listopada zorganizowało Rekolekcje Misyjne dla dzieci z parafialnych ognisk misyjnych Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci naszej Diecezji. Hasło przewodnie brzmiało: „Misjonarz posłaniec Ewangelii”. Na trzydniowe rekolekcje przybyło łącznie ok. 120 dzieci.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w kaplicy Collegium Marianum, której przewodniczył ks. Marcin Szopiński, Dyrektor Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci naszej diecezji. Po niej był czas, aby poznać temat rekolekcji oraz animatorów grup. Sobota upłynęła na trzech konferencjach prowadzonych przez kleryków, które opierały się na tematyce Maryjnej, a konkretnie, że Maryja jest naszą najlepszą Matką, która jako pokorna służebnica zgodziła się porodzić naszego Zbawiciela – Jezusa Chrystusa. Tematyka rekolekcji nawiązywała do sceny Zwiastowania z Ewangelii według św. Łukasza. Klerycy za pomocą inscenizacji przedstawili dzieciom postawę Anioła Gabriela – od momentu posłania go do Maryi przez Boga, aż do fiat wypowiedzianego przez Maryję. Gościem specjalnym naszych rekolekcji był ks. Andrzej Nalborski, który pracował na Ukrainie, a dzisiaj jest wikariuszem w parafii Cekcyn. Opowiedział o kulturze i mentalności ukraińskiej oraz zaznaczył, jak wielka jest potrzeba prowadzenia misji na Ukrainie. Ponadto dzieci uczestniczyły w Mszy Świętej, którą sprawował ks. Jerzy Zgoda, Dyrektor Dzieła Misyjnego Diecezji Pelplińskiej. Mali Misjonarze wzięli udział w modlitwie przy figurze Matki Bożej Sianowskiej – Królowej Kaszub znajdującej się w ogrodzie biskupim. Niedzielna Msza Święta w Bazylice Katedralnej zakończyła radosny czas rekolekcji.

W imieniu „Małych Misjonarzy” pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania naszych rekolekcji i poświęcili swój czas w nauczaniu młodych pokoleń. Wasza działalność, skromna często i ukryta, ale pełniona z płomiennym i wielkodusznym zapałem, jest najznakomitszą formą apostolstwa. Papież Franciszek, w swym programowym dokumencie Evangelii gaudium, zauważa, że jedynie poprzez spotkanie oraz obdarowywanie stajemy się bardziej ludzcy. Ojciec Święty wzywa także wszystkich uczniów Chrystusa, bez wyjątku, do zaangażowania ewangelizacyjnego, gdyż „dzielenie się dobrem sprawia, że ono się umacnia i rozwija”. Nie powinny więc nas dziwić niektóre wypowiedzi św. Pawła: „miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5,14); „Biada mi […], gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9,16).

Dodaj komentarz


*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *