Niedziela Ad Gentes


 

W II Niedzielę Wielkiego Postu 24 lutego 2013 roku odbędzie się Niedziela Ad Gentes, którą w tym roku będziemy przeżywać pod hasłem: „Pomagaj misjonarzom w Roku Wiary”.

Niedziela ta ma być dniem modlitwy, postu i wyrzeczenia w intencji polskich misjonarzy oraz okazją do zebrania do puszek pomocy materialnej dla misjonarzy.

Ochotnym sercem podejmijmy tej Niedzieli modlitwę w intencji misjonarzy zwłaszcza tych, którzy pochodzą z naszej diecezji.