Wizyta dyrektora PDM w Pelplinie

Z przypadającą 70. rocznicą śmierci Sługi Bożego Księdza Biskupa Konstantyna Dominika, wiąże się także historia Kleryckiego Koła Misyjnego. 6 lutego 1927 roku, z inicjatywy ówczesnego Ks. Rektora Konstantyna Dominika, w pelplińskim Seminarium zostało utworzone Kleryckie Koło Misyjne. W tym roku mija 85 lat od tamtego wydarzenia. Dlatego ta wyjątkowa dla nas rocznica miała charakter misjologiczny.
Z wizytą do Pelplina przybyli znakomici goście: Ksiądz Tomasz Atłas – Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce oraz Ksiądz Bogdan Michalski – Sekretarz Krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła Świętego Piotra Apostoła. O godzinie 15.00 cała wspólnota seminaryjna uczestniczyła we Mszy Świętej, której przewodniczył Ksiądz Rektor, a Ksiądz Tomasz Atłas wygłosił homilię. Przypomniał nam, że na świecie wciąż żyją ludzie, którzy są nieświadomi Bożej Miłości, którą możemy odkrywać w osobie Jezusa Chrystusa. Owa refleksja skłoniła nas, do postawienia sobie pytania, ile w naszych sercach jest pragnienia do apostolskiego zaangażowania w głoszenie Słowa Bożego? Jesteśmy powołani, aby służyć „na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20, 28).
Po Mszy Świętej mogliśmy wysłuchać wykładu ks. Bogdana Michalskiego, pod tytułem: „Działalność polskich misjonarzy fidei donum w Peru”. Ksiądz Bogdan przed laty pracował w Peru jako misjonarz, więc swój wykład poparł licznym zdjęciami z pracy misyjnej. Zapoznał nas ze sposobami ewangelizacji, oraz zachęcił do ewangelizacji zawsze i wszędzie.

„Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdyby mnie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9, 16)

Dodaj komentarz


*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *