II Europejski Kongres w Obronie Chrześcijan

  W sobotę 5.11.2016 wraz z Ks. Prefektem Arkadiuszem Drzycimskim uczestniczyliśmy w II Europejskim Kongresie w Obronie Chrześcijan, organizowanym przez p. prof. Ryszarda Legutko.

img_0881

I Edycja Konkursu Misyjnego Diecezji Pelplińskiej

Zapraszamy Was do wzięcia udziału I Edycji Konkursu Misyjnego Diecezji Pelplińskiej. Konkurs   „Idźcie i głoście”  odbywać się będzie w diecezji pelplińskiej i skierowany jest do wszystkich uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Organizatorami i realizatorami Konkursu jest Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji Pelplińskiej, Kleryckie Koło Misyjne przy Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji ...

pum b.cz

Diecezjalny Kongres Misyjny Dzieci w Pelplinie

15 października br. w Pelplinie odbył  się Diecezjalny Kongres Misyjny Dzieci. To misyjne świętowanie było przygotowaniem do zbliżającej się Niedzieli Misyjnej i  Tygodnia Misyjnego. Wzięło w nim udział około 700 osób z całej diecezji pelplińskiej. Kongres rozpoczął się Mszą Świętą w katedrze pelplińskiej pod przewodnictwem bp. Wiesława Śmigla. Modlitwie towarzyszyła misyjna ...

102

Błogosławiony o. Paweł Manna, założyciel Papieskiej Unii Misyjnej, mawiał, że:

„każdy chrześcijanin ma dwie możliwości – albo zostać misjonarzem, albo współpracować z misjami. Trzeciej możliwości dla chrześcijanina nie ma.

Kleryckie Koło Misyjne realizuje tą drugą możliwość. Współpraca z misjami jest wielowymiarowa. Nie oznacza ona tylko wspierania misji materialnie. Najważniejszym wsparciem jest modlitwa. Bez modlitwy wszelkie inicjatywy misyjne są skazane na porażkę. Współpraca misyjna to również szerzenie idei misyjnej w swoim środowisku. Koło Misyjne naszego seminarium stara się te wszystkie wymiary realizować już od bardzo wielu lat. Sięgnijmy zatem pamięcią do początków Kleryckiego Koła Misyjnego.
Pierwszych przejawów działalności misyjnej należy szukać w kole „Polonia” działającym w czasie zaborów. Organizowało ono wykłady o tematyce misyjnej, by 6 lutego  1927 roku utworzyć Koło Misyjne. Wolę utworzenia Koła Misyjnego wyraził ówczesny rektor, dziś Sługa Boży ks. Konstantyn Dominik. Zebranie konstytucyjne odbyło się właśnie dnia 6 lutego pod przewodnictwem prefekta Ludwika Gasińskiego. Chęć członkostwa wyraziło 26 alumnów. Jako prezesa wybrano Jana Dettlaffa, wiceprezesem został Leon Etter, a sekretarzem Henryk Feldkeller. Pierwszym opiekunem koła został ks. Konstantyn Dominik. Jako patrona wybrano św. Franciszka Ksawerego.
W dniach 28 IX- 3 X 1927 roku przedstawiciele koła wzięli udział w Międzynarodowym Kongresie misyjnym w Poznaniu. Później delegacja uczestniczyła jeszcze w kongresach w Mödling koło Wiednia i w Lublanie w Jugosławii.
W celu ułatwienia współpracy misyjnej pelplińskie koło misyjne zaproponowało utworzenia „Związku Kół Misyjnych Kleryków”. Ze względu na brak zainteresowania ze strony innych seminariów związku nie utworzono.
Koło Misyjne współpracowało z kołami misyjnymi seminariów w  Krakowie, Przemyślu, Lublinie, Łucku, Kielcach, Pińsku, Łodzi, Włocławku, Płocku, Poznaniu, Wilnie i Lwowie.
W 1932 roku opiekunem koła został ks. Antoni Liedtke. W tym samym czasie ks. bp. Okoniewski wyraził chęć, aby członkami koła zostali wszyscy alumni.
Rozwój koła misyjnego zahamowała II wojna światowa. Po wojnie koło wznowiło swą działalność, a prezesem został al. Jerzy Buxakowski. Opiekunem koła był w owym czasie ks. Jan Stryczek. W okresie powojennym czynny udział w pracach koła misyjnego brali ks. Janusz St. Pasierb, ks. Edward Zawiszewski, ks. Jerzy Świnka, ks. Tadeusz Borcz, ks. Edmund Chrzanowski i wielu, wielu innych.
W roku 1950 władze państwowe nakazały rozwiązać Koło Misyjne. Zatrzymało to zewnętrzną działalność misyjną na wiele lat. Nie zatrzymało to jednak całkowicie pracy misyjnej. Koło, działające nieformalnie, zajęło się działalnością wydawniczą. Wydawało skrypty na podstawie wykładów profesorów, które trafiały nie tylko do alumnów, ale również do księży w całej diecezji. W stworzonej przez siebie powielarni koło posiadało 2 maszyny do pisania i 3 maszyny powielające. W powielarni pracowało 12-14 osób dziennie. Przygotowywano również materiały duszpasterskie jak kurendy, czytanki, odezwy czy broszurki do recytacji Mszy Świętej. Można zatem powiedzieć, że dzisiejsza działalność powielarni jest niczym innym jak tylko kontynuacją pracy rozpoczętej przez Koło Misyjne.
Pisząc o Kole Misyjnym nie można zapomnieć o ks. bp. Józefie Kowalskim, który był wielkim propagatorem misji i jako taki przyczynił się do podtrzymywania idei misyjnej wśród alumnów naszego seminarium.

cdn…