Historia Kleryckiego Koła Misyjnego

Błogosławiony o. Paweł Manna, założyciel Papieskiej Unii Misyjnej, mawiał, że:

„każdy chrześcijanin ma dwie możliwości – albo zostać misjonarzem, albo współpracować z misjami. Trzeciej możliwości dla chrześcijanina nie ma.

Kleryckie Koło Misyjne realizuje tą drugą możliwość. Współpraca z misjami jest wielowymiarowa. Nie oznacza ona tylko wspierania misji materialnie. Najważniejszym wsparciem jest modlitwa. Bez modlitwy wszelkie inicjatywy misyjne są skazane na porażkę. Współpraca misyjna to również szerzenie idei misyjnej w swoim środowisku. Koło Misyjne naszego seminarium stara się te wszystkie wymiary realizować już od bardzo wielu lat. Sięgnijmy zatem pamięcią do początków Kleryckiego Koła Misyjnego. Sługa Boży bp K. DominikPierwszych przejawów działalności misyjnej należy szukać w kole „Polonia” działającym w czasie zaborów. Organizowało ono wykłady o tematyce misyjnej, aby 6 lutego  1927 roku utworzyć Koło Misyjne. Wolę utworzenia Koła Misyjnego wyraził ówczesny rektor, dziś Sługa Boży ks. Konstantyn Dominik. Zebranie konstytucyjne odbyło się właśnie dnia 6 lutego pod przewodnictwem prefekta Ludwika Gasińskiego. Chęć członkostwa wyraziło 26 alumnów. Jako prezesa wybrano Jana Dettlaffa, wiceprezesem został Leon Etter, a sekretarzem Henryk Feldkeller. Pierwszym opiekunem koła został ks. Konstantyn Dominik. Jako patrona wybrano św. Franciszka Ksawerego.
W dniach 28 IX- 3 X 1927 roku przedstawiciele koła wzięli udział w Międzynarodowym Kongresie misyjnym w Poznaniu. Później delegacja uczestniczyła jeszcze w kongresach w Mödling koło Wiednia i w Lublanie w Jugosławii.W celu ułatwienia współpracy misyjnej pelplińskie koło misyjne zaproponowało utworzenia „Związku Kół Misyjnych Kleryków”. Ze względu na brak zainteresowania ze strony innych seminariów związku nie utworzono. Koło Misyjne współpracowało z kołami misyjnymi seminariów w  Krakowie, Przemyślu, Lublinie, Łucku, Kielcach, Pińsku, Łodzi, Włocławku, Płocku, Poznaniu, Wilnie i Lwowie. W 1932 roku opiekunem koła został ks. Antoni Liedtke. W tym samym czasie ks. bp Okoniewski wyraził chęć, aby członkami koła zostali wszyscy alumni. Rozwój koła misyjnego zahamowała II wojna światowa. Po wojnie koło wznowiło swą działalność, a prezesem został al. Jerzy Buxakowski. Opiekunem koła był w owym czasie ks. Jan Stryczek. W okresie powojennym czynny udział w pracach koła misyjnego brali ks. Janusz St. Pasierb, ks. Edward Zawiszewski, ks. Jerzy Świnka, ks. Tadeusz Borcz, ks. Edmund Chrzanowski i wielu, wielu innych.
W roku 1950 władze państwowe nakazały rozwiązać Koło Misyjne. Zatrzymało to zewnętrzną działalność misyjną na wiele lat. Nie zatrzymało to jednak całkowicie pracy misyjnej. Koło, działające nieformalnie, zajęło się działalnością wydawniczą. Wydawało skrypty na podstawie wykładów profesorów, które trafiały nie tylko do alumnów, ale również do księży w całej diecezji. W stworzonej przez siebie powielarni koło posiadało 2 maszyny do pisania i 3 maszyny powielające. W powielarni pracowało 12-14 osób dziennie. Przygotowywano również materiały duszpasterskie jak kurendy, czytanki, odezwy czy broszurki do recytacji Mszy św. Można zatem powiedzieć, że dzisiejsza działalność powielarni jest niczym innym jak tylko kontynuacją pracy rozpoczętej przez Koło Misyjne.
Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte, gdy opiekunem koła został ks. Jerzy Świnka, to czas podtrzymywania akcji misyjnej. Jednocześnie był to czas budzenia się działalności misyjnej w seminarium. Koło Misyjne powoli wracało na arenę organizacji seminaryjnych. Nie było jednak jakiejś zwartej, ciągłej działalności. Swój ponowny rozkwit koło przeżywało w latach osiemdziesiątych, gdy w całej Polsce budziły się do życia organizacje i ówczesna władza nie była w stanie zatrzymać już oddolnych ruchów wolnościowych. Te pierwsze powiewy wolności zostały wykorzystane przez alumnów utożsamiających się z dziełem misyjnym Kościoła. Najważniejszym jednak momentem, mającym wpływ na rozwój koła, było przybycie do Pelplina w 1982 roku ks. Romana Sadowskiego, który jako wykładowca misjologii szczególnie zaangażował się w krzewienie idei misyjnych w seminarium. W latach 1986-1988 funkcję prezesa sprawował Grzegorz Tworzowski. Gdy prezesem został Andrzej Szopiński akcja misyjna nabrała szczególnego tempa zarówno dzięki alumnom, jak i opiekunowi ks. Romanowi Sadowskiemu. W czasie gdy ks. Sadowski był opiekunem koła podjęto wiele inicjatyw, z których przede wszystkim należy wymienić organizowanie Diecezjalnych Dni Misyjnych w Laskowicach, wydawanie „Zwiastuna Misyjnego”, a także wyjazdy na różnego rodzaju sympozja misyjne, z których najważniejsze były organizowane na Jasnej Górze.
Kleryckie Koło Misyjne podejmowało szereg form aktywności na różnych polach. Podejmowano działalność charytatywną, wydawniczą i formacyjną. Koło przez cały czas uczestniczyło na forum działalności misyjnej Kościoła w Polsce i na świecie. Współpracowano z organizacjami misyjnymi, Kleryckimi Kołami Misyjnymi i nade wszystko z misjonarzami.

44 myśli na temat “Historia Kleryckiego Koła Misyjnego

 1. Pingback: Mallorca Job
 2. Pingback: Phishing Scripts
 3. Pingback: 12betviet com vn
 4. Pingback: klik main
 5. Pingback: visit the website
 6. Pingback: maneater
 7. Pingback: 4junk.info
 8. Pingback: gam bai doi thuong
 9. Pingback: m88asia link
 10. Pingback: Shemale Webcams
 11. Pingback: Lyla
 12. Pingback: MarketWatch
 13. Pingback: Maya
 14. Pingback: jbo
 15. Pingback: seo manchester
 16. Pingback: hgvfp lk hghkjvkj
 17. Pingback: emirabiz.com
 18. Pingback: make money matt bye 9 to 5 matt par tamoor pardasi affiliate marketing small youtuber make videos make money on youtube without making videos how to make money on youtube how to create a youtube channel starting a youtube channel how much youtube paid me how to start a youtube channel ways to make money online how to make money fast kevin david youtube how to make a youtube channel how to earn money from youtube easy ways to make money life hacks how to get paid on youtube how much money i make on youtube how to have a successful youtube channel how to be successful on youtube earn money from youtube sinhala how to create a youtube channel and earn money youtube monetization sinhala how to make money with youtube money on youtube make money with youtube work from home earn money on youtube earn money from youtube how to make channel on youtube working from home how to earn money on youtube make money on youtube without monetization make youtube videos how i make money youtube income successful youtube channel how much do youtubers make how much does youtube pay how much money do youtubers make youtube money youtube earning youtube revenue how to start a successful youtube channel create a youtube channel youtube how to start a youtube channel for beginners youtube paycheck 2020 how much youtube pays me home business justin brown vlogmas 2019 my first youtube check make money on youtube ways to make money how to make money how to make money with adsense make 100 dollars a day how to use google adsense how to get monetized make money from home how to make money on youtube 2020 home based business how to get subscribers on youtube fast kevin david making money online how to earn money online monetization make money on youtube without recording videos earn money online how to make money on youtube without making videos how much do small youtubers make how to make money from youtube without making videos how to make money online youtube partner side hustle monetization on youtube how to monetize youtube videos make money online how to make money on youtube without showing your face how to monetize youtube channel google adsense make money on youtube without showing face how to monetize youtube videos 2020 youtube partner program
 19. Pingback: make money matt bye 9 to 5 matt par tamoor pardasi affiliate marketing small youtuber on youtube without making videos make money on youtube without making videos how to make money on youtube how to create a youtube channel starting a youtube channel how much youtube paid me how to start a youtube channel ways to make money online how to make money fast kevin david youtube how to make a youtube channel how to earn money from youtube easy ways to make money life hacks how to get paid on youtube how much money i make on youtube how to have a successful youtube channel how to be successful on youtube earn money from youtube sinhala how to create a youtube channel and earn money youtube monetization sinhala how to make money with youtube money on youtube make money with youtube work from home earn money on youtube earn money from youtube how to make channel on youtube working from home how to earn money on youtube make money on youtube without monetization make youtube videos how i make money youtube income successful youtube channel how much do youtubers make how much does youtube pay how much money do youtubers make youtube money youtube earning youtube revenue how to start a successful youtube channel create a youtube channel youtube how to start a youtube channel for beginners youtube paycheck 2020 how much youtube pays me home business justin brown vlogmas 2019 my first youtube check make money on youtube ways to make money how to make money how to make money with adsense make 100 dollars a day how to use google adsense how to get monetized make money from home how to make money on youtube 2020 home based business how to get subscribers on youtube fast kevin david making money online how to earn money online monetization make money on youtube without recording videos earn money online how to make money on youtube without making videos how much do small youtubers make how to make money from youtube without making videos how to make money online youtube partner side hustle monetization on youtube how to monetize youtube videos make money online how to make money on youtube without showing your face how to monetize youtube channel google adsense make money on youtube without showing face how to monetize youtube videos 2020 youtube partner program
 20. Pingback: Manausa Realty
 21. Pingback: Golden Eagle homes
 22. Pingback: informative post
 23. Pingback: sahabatqq
 24. Pingback: Website
 25. Pingback: My Homepage

Dodaj komentarz


*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *